VSSE

VEILIGHEID VAN DE STAAT

De missie van de Veiligheid van de Staat, de Belgische burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst, is de veiligheid van het land te bewaken door veiligheidsrisico's te voorkomen, de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden te adviseren en dreigingen te verstoren.

Voorkomen

De VSSE anticipeert op veiligheidsrisico's door partners te informeren. 

Adviseren

De VSSE geeft partners raad over hoe om te gaan met bestaande, potentiële of toekomstige dreigingen.

Verstoren

De VSSE hindert dreigingen zodat deze niet langer plaatsvinden of minder schadelijk zijn. 

Recente publicaties

UITZONDERLIJKE AANWERVING BIJ DE VSSE

News

BEZOEK MINISTER VAN QUICKENBORNE

News
Op 10 juni 2021 bracht voogdijminister Van Quickenborne een bezoek aan de Veiligheid van de Staat om onze toekomstplannen toe te lichten.

LECTURE on the VSSE - at Vrije Universiteit Brussel

News
Lecture on the VSSE - general overview and current trends and threats by the director of the analysis department at VSSE