VSSE

VEILIGHEID VAN DE STAAT

De missie van de Veiligheid van de Staat, de Belgische burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst, is de veiligheid van het land te bewaken door veiligheidsrisico's te voorkomen, de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden te adviseren en dreigingen te verstoren.

Voorkomen

De VSSE anticipeert op veiligheidsrisico's door partners te informeren. 

Adviseren

De VSSE geeft partners raad over hoe om te gaan met bestaande, potentiële of toekomstige dreigingen.

Verstoren

De VSSE hindert dreigingen zodat deze niet langer plaatsvinden of minder schadelijk zijn. 

Recente publicaties

Spionage en inmenging - Overheidsdiensten - Diplomatie, wordt u geviseerd ?

SPIONAGE EN INMENGING, WORDT U GEVISEERD ?

Brochure
Spionage en inmenging zijn ernstige bedreigingen. Buitenlandse mogendheden zetten de meest uiteenlopende middelen in, waaronder spionage, om informatie te verkrijgen die niet publiek toegankelijk is.

Annual report 2020

Report
This report focuses on the work of the VSSE in 2020 and is the same document as in Dutch and French.

Jaarrapport 2020

Report
2020 zal voor iedereen een bijzonder jaar blijven, ook voor de inlichtingendiensten. Lees meer daarover in het Jaarrapport 2020 van de VSSE.