VSSE

VEILIGHEID VAN DE STAAT

De missie van de Veiligheid van de Staat, de Belgische burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst, is de veiligheid van het land te bewaken door veiligheidsrisico's te voorkomen, de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden te adviseren en dreigingen te verstoren.

Voorkomen

De VSSE anticipeert op veiligheidsrisico's door partners te informeren. 

Adviseren

De VSSE geeft partners raad over hoe om te gaan met bestaande, potentiële of toekomstige dreigingen.

Verstoren

De VSSE hindert dreigingen zodat deze niet langer plaatsvinden of minder schadelijk zijn. 

Recente publicaties

LECTURE on the VSSE - at Vrije Universiteit Brussel

News
Lecture on the VSSE - general overview and current trends and threats by the director of the analysis department at VSSE

Annual report 2019 (EN)

News
This document, which focusses on the threats the VSSE is working on (terrorism, extremism, espionage, interference), is a summary of the same document in Fr/NL.

Federale Politie en Veiligheid van de Staat ondertekenen samenwerkingsprotocol ivm internationale informatie-uitwisseling tussen politie en inlichtingendiensten

News