Jobs

We are the VSSE, Come and join us!

VSSE WERFT AAN

Verwingsreserve van inspecteurs (NL)

De Veiligheid van de Staat (VSSE) organiseert een voorafgaande proef om inspecteurs te rekruteren.

Heb je flair voor het inwinnen van informatie?

Beschik je over een degelijk analytisch inzicht, kritische zin en een sterk observatievermogen?
Kun je goed omgaan met stress en heb je een flexibele instelling? Ben je discreet?

Werk je graag in team en kan je gerichte contacten leggen?

Dan ben je misschien één van de inspecteurs die wij zoeken!

Geinteresseerd? De jobomschrijving en alle info over de toelatingsvoorwaarden, het loon, de premies en de voordelen vind je door hier te klikken.

Slaag je?

Dan kom je op een algemene lijst van geslaagde kandidaten die vervolgens door de Veiligheid van de Staat worden uitgenodigd voor de rekrutering van uiteenlopende functies binnen de inlichtingen- en veiligheidsopdrachten. Meer informatie over wat we doen kan je terugvinden op onze website: https://www.vsse.be/nl.

Solliciteren kan tot en met 29/09/2023

Veel success!

Wat kan ik verwachten?

Een carrière bij de Veiligheid van de Staat is iets bijzonders: het werk is afwisselend, de materie uniek en interessant. Er werken generalisten en specialisten en je komt in contact met een brede waaier aan partnerdiensten in binnen- als buitenland. Kortom: bij de VSSE is geen enkele dag als een andere. 

Ook in je carrière kan je afwisseling inbouwen. Na een aantal jaar contraterrorisme kan je perfect overstappen naar bijvoorbeeld contraspionage, of je kan van terreinwerk switchen naar de dienst opleidingen. Ook elke loopbaan is verschillend bij de VSSE!   

Welkom in de intelligence community

Medewerkers van de Veiligheid van de Staat moeten discreet blijven over de gevoelige dossiers waarop ze werken. Hun job is intens en hun dossiers leiden hen vaak binnen in een wereld die niet toegankelijk is voor iedereen. 

Maar omdat ze weleens willen praten over hun ervaringen die ze doorgaans niet met de buitenwereld kunnen delen, krijgen de relaties onder collega’s een extra dimensie. Het geeft een gevoel van een gedeeld vertrouwen en dat maakt werken voor de Veiligheid van de Staat extra aantrekkelijk.

Lifelong learning

Medewerkers bij de Veiligheid van de Staat kunnen zich permanent bijscholen met interne en externe trainingen en opleidingen. Zo kunnen ze zich steeds verder ontplooien in hun job.

Inhoudelijk interessant werk met tegelijk recht op flexibele werkuren.

De materie is apart. In geen enkele andere job heb je zo’n insights in wat er echt gebeurt in de wereld.

We zijn een kleine dienst, maar toch kunnen we het verschil maken.

Wie komt in aanmerking?

De Veiligheid van de Staat telt zowel politieke wetenschappers, criminologen, historici, maar ook sportleraars, verplegers, ingenieurs en informatici. De aard van het diploma speelt geen doorslaggevende rol.

Integriteit, loyaliteit, betrouwbaarheid

De Veiligheid van de Staat streeft de hoogste standaards na op het vlak van integriteit zowel in de werk- als in de privé-omgeving. Daarnaast wordt van medewerkers loyaliteit en betrouwbaarheid verwacht ten aanzien van de dienst en ook daarbuiten. Het veiligheidsonderzoek waaraan alle medewerkers onderworpen worden, zoomt in op al deze kenmerken.

Wie zijn de ideale kandidaten?

Ben je bereid om van de veiligheid van het land een persoonlijk engagement te maken? Kan je anderen door je enthousiasme genadeloos op sleeptouw nemen? Ben je gedreven? Nieuwsgierig en geïnteresseerd? Gemotiveerd en ernstig ? Dynamisch en enthousiast?

Klik dan meteen op hoe solliciteren!

Wie specifieke, vreemde talen spreekt, wordt aangemoedigd om aan de selecties deel te nemen.

Mijn job is een interessante mix van kantoortaken en werk op het terrein.

Iedere dag is anders. Je krijgt uiteenlopende dossiers en staat in contact met tal van personen en nationaliteiten.

Welk werk je ook doet, je kan hoe dan ook je steentje bijdragen aan de veiligheid van het land.

Discretie

Wees discreet over je sollicitatie. Bespreek ze niet met derden en al zeker niet via de sociale media, want je mogelijk toekomstige job is gevoelig.

Wanneer je eenmaal in aanmerking komt voor een aanwerving, krijg je verdere veiligheidsinstructies. De namen van je toekomstige collega's bijvoorbeeld mogen niet openbaar worden gemaakt.

Hoe solliciteren?

De selecties voor functies bij de Veiligheid van de Staat lopen via Werkenvoor.be, het Selectiebureau van de Federale Overheid. Alle vacatures vind je op de website werkenvoor.be. Ze worden ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Vind je momenteel geen vacature die je op het lijf is geschreven, dan kan je je account aanmaken, je cv uploaden op de website van Selor en je inschrijven voor de nieuwsbrief. Zo word je op de hoogte gehouden van alle nieuwe proeven voor de dienst.

Wat zijn de voorwaarden? 

Wie geslaagd is voor de selectie, moet om benoemd te kunnen worden, op de aanstellingsdatum:

  • Belg zijn
  • burgerlijke en politieke rechten genieten
  • houder zijn van een geldige veiligheidsmachtiging conform de wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (zie Veiligheidsonderzoek)
  • voldoen aan de medische vereisten indien men solliciteert voor een operationele functie
  • voor verschillende functies binnen de dienst is het bezit van een rijbewijs B vereist.

Veiligheidsonderzoek

Wie geslaagd is voor de selectieproeven, wordt vóór de indiensttreding onderworpen aan een grondig veiligheidsonderzoek met het oog op het verkrijgen van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Zeer Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Bij het onderzoek zal worden nagegaan of de kandidaat betrouwbaar, loyaal en integer is, of hij/zij met andere woorden geschikt is om met geclassificeerde informatie om te gaan of te werken in een gevoelige omgeving. Er zal ook onderzocht worden of de kandidaat kwetsbaar zou kunnen zijn voor druk van buitenaf. Als uit het onderzoek blijkt dat een kandidaat een risicoprofiel heeft, kan hem de veiligheidsmachtiging ontzegd worden.

Vooraleer een onderzoek wordt uitgevoerd, moeten kandidaten hun toestemming geven. Alle meerderjarigen waarmee ze samenwonen, moeten in kennis gesteld worden van het lopende onderzoek. Ook over hen zal immers onderzocht worden of zij over voldoende discretie, integriteit en loyauteit beschikken.

Elke vijf jaar wordt het veiligheidsonderzoek van medewerkers geactualiseerd.

Als je binnenwandelt bij de VSSE, gaat een nieuwe wereld voor je open.