Gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze website wordt verstrekt door de Veiligheid van de Staat (VSSE), Koning Albert II-laan 6, 1000 Brussel.

De toegang tot de informatie op deze website is gratis, maar impliceert kennis en aanvaarding van de onderstaande voorwaarden.

 

  1. Aard van de beschikbare informatie

De informatie op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke gebruiksomstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De informatie en documenten op deze website zijn geen authentieke teksten. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke documenten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.
 

  1. Inhoud en beschikbaarheid van de site

De VSSE levert grote inspanningen opdat de informatie op deze website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen zijn fouten steeds mogelijk. Indien de verstrekte informatie fouten bevat, niet langer beschikbaar is of niet meer actueel is, zal de VSSE er alles aan doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. U kan fouten steeds melden via het e-mailadres: info@vsse.be.

De VSSE levert grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. De VSSE kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zal zijn of niet door andere technische problemen getroffen zal worden. De VSSE heeft het recht om de toegang tot de website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. De VSSE doet dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties waarover de VSSE geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De VSSE kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites. De VSSE raadt u aan bij het bezoeken van deze websites steeds het privacy-beleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen.

De VSSE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website, het gebruik van de informatie ter beschikking gesteld op deze website of het gebruik van de informatie ter beschikking gesteld op de websites waarnaar u via www.vsse.be wordt verwezen. Aan de informatie van derden kunnen geen rechten ontleend worden.
 

  1. Copyright

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website vrij van rechten. Ze kan onvoorwaardelijk worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. De VSSE raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden.

Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden noodzakelijk zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld. Voor het hergebruik van multimediamateriaal (foto' s, afbeeldingen, geluid, video' s enz.), met inbegrip van de inhoud die in downloadbare documenten staat (brochures, enz.), is altijd de voorafgaande goedkeuring van de VSSE vereist.

Meer informatie over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie vindt u op http://data.gov.be/nl/wettelijk-kader
 

  1. Wijzigingen

De VSSE behoudt zich het recht voor om deze GEBRUIKSVOORWAARDEN op elk ogenblik te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. De tekst werd het laatst bijgewerkt op 26 mei 2023.