Wettelijke en bestuurlijke omkadering

De werkzaamheden van de Veiligheid van de Staat wordt geregeld door een wet, de grotere beleidslijnen moeten bekrachtigd worden door de Nationale Veiligheidsraad. 

Het wettelijk kader

De opdrachten en bevoegdheden van de Veiligheid van de Staat zijn vastgelegd in de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De Nationale Veiligheidsraad

De grote beleidslijnen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden bepaald door de Nationale Veiligheidsraad (NVR).