Organisatie

De Veiligheid van de Staat valt onder het gezag van de minister van Justitie en wordt geleid door administrateur-generaal Jaak Raes. Hij wordt bijgestaan door adjunct-administrateur-generaal Pascal Pétry.

De VSSE telt 680 voltijdsequivalenten (VTE, cijfers maart 2022), verdeeld over operationele secties, analysediensten en steundiensten.

Het hoofdkwartier van de VSSE bevindt zich in de Noordwijk van Brussel en telt acht kantoren in verschillende provincies.