Publicaties

Activiteitenverslag 2017-2018

Report
Het Activiteitenverslag 2017-2018 van de Veiligheid van de Staat (VSSE) geeft een overzicht van de activiteiten die de VSSE in 2017 en het grootste deel van het jaar 2018 uitgevoerd heeft.

Salafisme in België: mechanismen en realiteit

Brochure
De Veiligheid van de Staat (VSSE) publiceerde een brochure waarmee ze haar partners, maar ook het brede publiek op een genuanceerde manier wil informeren over het fenomeen van het salafisme in België.