Contactinformatie

Adres

Veiligheid van de Staat
Koning Albert II-laan 6
1000 Brussel
België

Centraal telefoonnummer 

+32 (0) 2 205 62 11

Gelieve dit telefoonnummer niet te gebruiken om inlichtingen in te winnen over rekruteringen noch voor algemene vragen.

Persvragen

Journalisten kunnen terecht bij het mediateam van de VSSE, dat ze kunnen bereiken via het algemene nummer van de dienst. 

Bedreiging van de nationale veiligheid

De VSSE heeft de verantwoordelijkheid om het land te beschermen tegen bedreigingen van de nationale veiligheid zoals terrorisme of spionage. Heeft u informatie daaromtrent waarvan u denkt dat die voor de VSSE van belang kan zijn? Dan kunt u ons de informatie toesturen via onderstaand online contactformulier. U zal een ontvangstbevestiging krijgen, wanneer uw boodschap verzonden is.

Alle boodschappen worden gelezen. We kunnen evenwel niet garanderen dat ze allemaal beantwoord zullen worden.

De verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De VSSE maakt nooit bekend wie onze bronnen zijn. Bronbescherming is wettelijk geregeld (wet op inlichtingen- en veiligheidsdienten van 30 november 1998).

Contactformulier

Dit formulier kan u gebruiken indien u de VSSE pertinente informatie wenst te verstrekken of wanneer u informatie wenst te vragen (zie dropdownmenu). 

We vragen evenwel om dit formulier niet te gebruiken voor vragen over het rekruteringsproces of voor vrije sollicitaties bij de VSSE. Alle sollicitaties lopen via Selor.be (zie ook JOBS).

Voor vragen over uw persoonlijk dossier of de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij u graag door naar de FAQ (veel gestelde vragen).

De door u verstrekte informatie wordt verwerkt volgens de bepalingen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Zo houdt de VSSE een documentatie bij met betrekking tot gebeurtenissen, groeperingen en personen die een belang vertonen voor de uitoefening van haar opdrachten. De VSSE waakt daarbij over de veiligheid van de gegevens die betrekking hebben op hun bronnen en van de informatie en persoonsgegevens die deze bronnen leveren. Daarnaast houdt de VSSE ook een logbestand bij van alle aanvragen waarbij burgers hun rechten willen laten uitoefenen.

Belangrijke noot

De VSSE is geen opsporingsinstantie, maar een inlichtingendienst. We verzamelen en verifiëren informatie over zaken die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Informatie over criminele activiteiten die geen verband houden met de opdrachten van de VSSE, kunt u melden aan de lokale politie in uw buurt.