De adjunct-administrateur-generaal

De adjunct-administrateur-generaal wordt voorgedragen voor een (éénmaal hernieuwbaar) mandaat van vijf jaar door de minister van Justitie. De mandataris wordt geëvalueerd door de administrateur-generaal en vervolgens door de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken.

Jean Lacasse

Jean Lacasse trad aan als adjunct-administrateur-generaal bij de Veiligheid van de Staat op 1 juni 2024.

Hij behaalde een diploma in de Rechten en was een hogere officier bij de Federale Politie. Hij oefende er verschillende staffuncties uit en was er ook actief bij de speciale eenheden van de Federale Gerechtelijke Politie.

De wereld van de inlichtingen is hem niet vreemd: van 2008 tot 2017 oefende Jean Lacasse een mandaat uit bij het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Comité I), waar hij verantwoordelijk was voor de toezichtsonderzoeken naar de activiteiten van de VSSE en de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV).

Jean Lacasse kan ook bogen op internationale ervaring die hij voornamelijk opdeed in verschillende Afrikaanse landen.