De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid

De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) is de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst van België, met aan het hoofd de Vice-admiraal Wim Robberecht. 

Net zoals voor de Veiligheid van de Staat (VSSE) staan de wettelijke opdrachten van ADIV omschreven in de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Voor de uitvoering van zijn opdrachten staat de ADIV onder het gezag van de minister van Defensie. Voor zijn strategie is de ADIV, evenals de VSSE, onderworpen aan de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad (NVR).

In België worden de inlichtingen-en veiligheidsdiensten en dus ook ADIV door het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten gecontroleerd. Naast dit Vast Comité I als toezichtsorgaan, oefent ook de bestuurlijke commissie (de ‘Bim-Commissie’) een controle uit op het gebruik van specifieke en uitzonderlijke inlichtingenmethodes.

Vergeleken met de VSSE, beschikt de ADIV beschikt over een aantal specifieke capaciteiten in de verschillende domeinen van de inlichtingen en veiligheid, bijvoorbeeld een ruime cybercapaciteit, een uitgebreide geografische dienst, specifieke afluistermogelijkheden etc. Daarnaast is het voor ADIV wettelijk toegelaten om bijzondere Inlichtingenmethodes (BIM’s) buiten de landsgrenzen en mag tevens, mits het toepassen van een specifieke procedure inbreken in computers, communicatie onderscheppen en beelden opnemen buiten België.

Op basis van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie werken de VSSE en de ADIV aan een nauwere samenwerking. Domeinen van synergie werden geïdentificeerd en worden almaar beter benut om de gezamenlijke efficiëntie van de twee diensten te verhogen en zo de veiligheid van onze bevolking verder te blijven garanderen, wat de belangrijkste rol is van deze twee instanties.

Een nationaal strategisch inlichtingenplan (NSIP) beschrijft deze samenwerking in detail.