Internationale samenwerking

Bilaterale Samenwerking

De Veiligheid van de Staat werkt samen met 96 zusterdiensten in 75 landen verdeeld over 5 continenten. De gehanteerde methodologie voor de bilaterale samenwerking werd goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad

Multilaterale samenwerking

Hoe langer hoe meer wordt ook samengewerkt op multilateraal vlak, bijvoorbeeld in de Club van Bern, de Counter Terrorist Group, de MEC.

Club van Bern

De Club van Bern is een informele bijeenkomst van de diensthoofden van civiele inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De volgende thema’s kunnen er aan bod komen: terrorisme, extremisme, spionage, cyberaanvallen, proliferatie.

De Club van Bern is opgericht in 1972 in Bern – vandaar de naam - en is ontstaan uit de samenwerking van West-Europese inlichtingendiensten.

Over de inhoud van de vergadering wordt nooit publiekelijk gecommuniceerd, noch over de plaats van de bijeenkomst. 

CTG

De CTG is ontstaan uit de Club van Bern na de aanslagen van 9/11. Tweemaal per jaar roept de CTG de diensthoofden (‘heads of service’) en teamchefs (‘heads of unit)’ samen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de leden.

Middle European Conference

De ‘Middle European Conference’ (MEC) is een multilateraal samenwerkingsverband van civiele inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit West- en Midden-Europa. Het MEC-platform werd in 1994 opgericht met als bedoeling om de diensten uit Midden-Europa te begeleiden en te ondersteunen in hun transformatie na de val van de Berlijnse Muur in 1989.