Voormalig administrateur-generaal

Jaak Raes

© Jimmy Kets

Jaak Raes (geboren op 07/07/1960 in Aalst) was de 21e administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat sinds de oprichting in 1830, een functie die hij bekleedde sinds 1 april 2014 en die afliep op 1 april 2024.

Jaak Raes is licentiaat in de rechtsgeleerdheid (Universiteit Gent), houder van een diploma van de hogere graad van de School voor Criminologie en Criminalistiek en titularis van verschillende managementopleidingen aan de Vlerick Business School.

Jaak Raes begon zijn loopbaan bij de gerechtelijke politie. In 1992 werd hij directeur van de School voor Criminologie en Criminalistiek. Bij de voorbereiding van de politiehervorming in 1998 werd hij ingeschakeld als expert. Een jaar later, in 1999, werd hij aangewezen tot adjunct-commissaris-generaal van de gerechtelijke politie bij de parketten. In 2000 werd hij directeur beleid, beheer en ontwikkeling bij de algemene directie van de federale gerechtelijke politie. Dat mandaat heeft hij voortijdig stopgezet vanwege zijn aanstelling tot directeur-generaal van het (federale) Crisiscentrum in 2003.

Ruim tien jaar (van 2003 tot maart 2014) was hij algemeen directeur van het Crisiscentrum. Daar nam hij de zorg op voor de noodplanning en het crisisbeleid in crisisomstandigheden, wat een gecoördineerde, federale aanpak vergde. Jaak Raes was ook van zeer nabij betrokken bij de afwikkeling van de gijzeling aan boord van de Pompeï voor de Somalische kust. Tijdens zijn mandaat als directeur-generaal van het Crisiscentrum was hij ook federaal voorzitter van de Structuur Kustwacht (2005-2014). Van 2009 tot 2012 was hij tevens directeur-generaal ad interim van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

Zijn rijk gevulde loopbaan bezorgde Jaak Raes een jarenlange ervaring met binnenlandse aangelegenheden, gerechtelijke en bestuurlijke politie en veiligheidsthema’s. Net vóór zijn aanstelling tot administrateur-generaal bij de Veiligheid van de Staat in 2014 bekleedde hij ruim een jaar lang de functie van voorzitter ad interim van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken.