Veiligheidsverificaties

Wie werkt in een gevoelige omgeving, zoals bijvoorbeeld op luchthavens, kan onderworpen worden aan een veiligheidsscreening. Die screening valt onder de bevoegdheid van de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) en wordt uitgevoerd door de VSSE, ADIV en de Federale Politie – elk in het kader van zijn/haar bevoegdheden. De VSSE trekt na of de persoon gekend is in haar databanken.

In de context van de aanslagen is de vraag naar screenings door de VSSE almaar toegenomen (meer dan 100.000 op jaarbasis in 2016). Sinds december 2015 worden ook alle asielzoekers gescreend.   

Naturalisaties

De Veiligheid van de Staat wordt ook geraadpleegd in het kader van de aanvragen voor naturalisaties en voor het verkrijgen van de nationaliteit (Wetboek van Nationaliteit van 28 juni 1984).