Criminele organisaties

De strijd tegen georganiseerde misdaad behoort tot de bevoegdheden van de politie, maar de organieke wet van 30 november 1998 geeft ook de VSSE een taak in de opvolging van criminele organisaties in zover ze een impact hebben op één van de belangen die de VSSE beschermt.

Specifiek voor de VSSE gaat het om criminele organisaties die betrokken zijn bij:

spionage, terrorisme, extremisme, proliferatie of inmenging, of die destabiliserende gevolgen kunnen hebben op het politieke of sociaal-economische vlak