Terrorisme

‘het gebruik van geweld tegen personen of materiële belangen om ideologische of politieke redenen, met het doel zijn doelstellingen door middel van terreur, intimidatie of dreigingen te bereiken. Ook het radicaliseringsproces wordt hieronder begrepen.’

Evolutie van het terrorisme in België

Sinds de jaren 1980 wordt België geconfronteerd met het fenomeen van terrorisme.

Terrorisme en jihadisme

De jongste jaren werd het Westen opgeschrikt door terreurdaden die werden aangestuurd door IS (Islamtische Staat). Ze vertonen kenmerken van een ongeziene en bijzonder verontrustende evolutie van het jihadistisch geïnspireerde, internationale terrorisme. 

De aanpak van de VSSE

Sinds de verijdelde aanslag in Verviers (januari 2015) en de aanslagen in Parijs (november 2015) en Brussel (maart 2016) is contraterrorisme hét grote speerpunt in het beleid van de VSSE.