Linksextremisme

De Veiligheid van de Staat volgt linksextremistische groepen op in de context van ‘extremisme’ en niet van ‘terrorisme’.

De dienst is daarbij attent voor de ontwikkelingen in het anarchistische milieu. De jonste jaren zijn verschillende illegale activiteiten vastgesteld zoals graffiti spuiten, bedrijfs- en overheidsgebouwen beschadigen, pogingen tot brandstichting met materiële schade aan voertuigen, kantoorgebouwen, werfmateriaal…

Protestbewegingen die zich concentreren rond meer algemene strijdthema’s zoals antimilitarisme, dierenrechten, milieu, steun aan mensen-zonder-papieren worden als dusdanig niet opgevolgd door de dienst. Infiltratiepogingen door extremistische elementen in deze bewegingen probeert de dienst wel te detecteren en op te volgen.

De dreiging die momenteel uitgaat van linksextremistische groepen is beperkt.