De aanpak van de VSSE

Ondanks de omvang van dreigingen zoals terrorisme en extremisme blijft contraspionage een belangrijke pijler binnen de VSSE.

De VSSE komt spionage op het spoor via de klassieke manier van inlichtingen verzamelen en analyseren, met name door de inzet van menselijke bronnen, technische middelen, open bronnen, enzovoort. Daarnaast doet de VSSE aan awareness building bij overheden, administraties, bedrijven en wetenschappelijke instellingen, waar ze sensibiliseert voor de gevaren van spionage.

Wanneer spionageactiviteiten aan het licht komen, kan de dienst adviseren om een verdacht individu het land uit te zetten. Als misdrijven worden vastgesteld, worden de gerechtelijke autoriteiten ingelicht en kunnen desgevallend gevangenisstraffen worden opgelegd.